دوشنبه, 01 دی 1393

30 خبر از محبوب ترین ها

صفحه اول اسلام واقعیت های چگونگی سکس محمد با عایشه، کودک 9 ساله!
واقعیت های چگونگی سکس محمد با عایشه، کودک 9 ساله! PDF چاپ نامه الکترونیک
مقالات

پیامبر از ابوبکر ازدواج با عایشه را تقاضا کرد. ابوبکر گفت "اما من برادر تو هستم". پیامبر گفت "من و تو در دین الله و کتابش برادر هستیم اما عایشه بر من حلال است." ابوبکر و محمد پیمان برادری بسته بودند، و بنابر رسوم و قوانین عایشه همچون برادرزاده محمد بود، اما این محمد را از میل به عایشه باز نداشت، حتی وقتی که عایشه 6 سال سن داشت.

صحیح بخاری 9.87.140

aishamohammed.jpg - 25.34 Kb

دکتر علی سینا:

محمد وقتی عایشه 6 سال سن داشت با وی ازدواج کرد و وقتی وی به سن 9 سالگی رسید با او همبستر شد. چطور یک شخص 54 ساله که خود را پیامبر خدا میخواند میتواند نسبت به دختری 9 ساله احساسات جنسی داشته باشد؟

آیت الله منتظری:

سنت ازدواج در آن روزگار بر اساس آداب و سنتهای قبیله ای بود، انگیزه از ازدواج بیش از هرچیز تحکیم دوستی با پدر عروس بوده است، بنابر این ازدواج پیامبر با عایشه یک حرکت سیاسی بوده است.

دکتر علی سینا:

این به هیچ عنوان بهانه خوبی برای ازدواج با یک دختر بچه کم سن نیست. اشکالی که ما به محمد وارد میکنیم این نیست که چرا با دختر ابوبکر ازدواج کرده است، بلکه اشکال در کم سن بودن عایشه است. برای یک پیامبر خدا هرگز شایسته نیست که نسبت به یک دختر کوچک احساسات جنسی داشته باشد، و این بسیار غیر معقول است که بر اساس این احساسات عمل کرده باشد. امروزه اگر یک مرد 54 ساله با یک دختر 9 ساله تماس جنسی داشته باشد، او را بعنوان یک بیمار پدوفیل (بچه باز) به زندان می اندازند، چرا پیامبر اسلام باید بخشیده شود؟

"بیماری پدوفیلیا شامل تحریک شدن مکرر جنسی و یا احساس نیاز و هوس کردن و بر انگیخته شدن احساسات جنسی در قبال کودک و یا کودکان است. بیمار پدوفیل باید بیش از 16 سال سن داشته باشد و تحریک جنسی باید مربوط به کودک 13 یا کم سن و سال تر باشد. اختلاف سنی بین بیمار و شخص محرک باید حداقل 5 سال باشد."

محمد با عایشه که تنها 6 سال داشت ازدواج کرد، و بخاطر خواهش پدر عایشه، پیامبر تا سه سال به وی دخول نکرد.

پیامبر با عایشه به دلیل اصرار پدرش ازدواج نکرد، احادیث بسیاری وجود دارد که محمد میل به عایشه داشت و از ابوبکر خواست که دختر 6 ساله اش را به وی بدهد. درواقع ابوبکر از شنیدن چنین خواسته ای شوکه شده بود. وی اعتراض کرد که وی با محمد پیمان برادری بسته است و یا او برادر رضاعی پیامبر است، که این پیمان ازدواج محمد با برادرزاده خویش را غیر قانونی میکند، اما پیامبر نظر ابوبکر را با گفتن اینکه ما برادران حقیقی و خونی نیستیم رد کرد و استدلال کرد که پیمان برادری آنها ربطی به این ماجرا ندارد. صحیح بخاری 7.62.18

534214_2918761136561_1486748648_2157421_943625760_n.jpg - 11.00 Kb

پیامبر از ابوبکر ازدواج با عایشه را تقاضا کرد. ابوبکر گفت "اما من برادر تو هستم". پیامبر گفت "من و تو در دین الله و کتابش برادر هستیم اما عایشه بر من حلال است."

ابوبکر و محمد پیمان برادری بسته بودند، و بنابر رسوم و قوانین عایشه همچون برادرزاده محمد بود، اما این محمد را از میل به عایشه باز نداشت، حتی وقتی که عایشه 6 سال سن داشت.

صحیح بخاری 9.87.140

از عایشه نقل شده است:

رسول الله به من گفت "تو دوبار قبل از اینکه من با تو ازدواج کنم در رویاهای من ظهور کرده بودی. من فرشته ای را دیدم که ترا در تکه ای لباس ابریشمی حمل میکرد، من به او گفتم، لباسش را در بیاور و اورا نگاه دار، او تو بودی. به خود گفتم "اگر این از طرف الله است، پس این (لخت شدن عایشه) باید واقعا اتفاق بیافتند".

این بهانه که ازدواج محمد با عایشه یک "حرکت سیاسی" بود را میتوان به سادگی رد کرد. ابوبکر دوست خوبی برای محمد بود، او از پیروان محمد و برادر رضاعی محمد بود، به قبیله پیامبر متعلق بود، هیچ لزومی برای پیامبر الله وجود نداشت که برای تحکیم دوستی اش با ابوبکر لازم باشد که با دختر خردسالش همبستر شود. مدارک نشان میدهد که پیامبر مقدس از هواخواهی این مرد و اعتمادی که به او داشت سوء استفاده کرد و اورا وادار کرد تا دختر کوچکش را به ازدواج با او در بیاورد. چطور میتوانید درخواست مردی را که معتقدید پیامبر خدا است انکار کنید؟

به هر حال، مسئله این است که پیامبر با دختر ابوبکر ازدواج کرد، مسئله این است که با یک دختر بچه 9 ساله همبستر شد. اگر معتقدید که پیامبر این کار را کرد تا از خود محافظت کند، پس محمد یک آدم فرصت طلب بوده است که به یک دختر بچه تجاوز کرده است تا جان خود را حفظ کند. لطفاً نگویید این عمل یک تجاوز نبود برای اینکه یک دختربچه 9 ساله به اندازه ای بالغ نیست که رضایت به تماس جنسی و یا ازدواج بدهد و اگر نتواند رضایت بدهد پس تماس جنسی با او، تجاوز حساب میشود. دفاعیات شما پیامبر اسلام را حتی از اتهام های ما بیشتر متهم میکند.

میگویید این ازدواج یک ازدواج نمادین و سمبلیک بوده است، واقعا این مسئله چقدر میتواند نمادین باشد که پیامبر وقتی به عایشه نزدیک میشود که به گواهی خود عایشه، وی در حال بازی کردن با اسباب بازیهایش بوده است، و پیامبر یک چیز کاملا متفاوت از اسباب بازیهای عایشه را در اختیارش قرار میدهد تا آن دختر بچه "حیرت زده" با آن بازی کند؟

صحیح بخاری 7.62.90

از عایشه نقل شده است:

وقتی پیامبر با من ازدواج کرد، مادرم نزد من آمد و مرا وادار کرد که به خانه پیامبر وارد شوم، و هیچ چیز موجب تحیر من نشد، مگر آمدن پیامبر به نزد من قبل از ظهر.

بر حسب عادت یک مرد 53 ساله نمیتواند در قبال یک دختر 9 ساله احساسات جنسی داشته باشد"، کاملا صحیح است. این دقیقا مسئله ای است که مورد نظر من نیز هست. متاسفانه ما در دنیای کاملی به سر نمیبریم و کسانی هستند که بیماری های روانی ای دارند و قوانین و عادتها را زیر پا میگذارند. حتی امروزه نیز مردان پیری وجود دارند که رویای داشتن رابطه جنسی با کودکان را در سر میپرورانند، عکسهایشان را جمع آوری و بر روی اینترنت تبادل میکنند. به این افراد پدوفیل (بچه باز) گفته میشود و ما برای حفاظت از کودکانمان آنها را به زندان میاندازیم. اگر پیامبر آن دختر را قبل از ظهر همان روزی که مادرش اورا به خانه محمد آورده بود "متحیر نمیکرد"، من میتوانستم قبول کنم که این ازدواج نمادین و سمبلیک بوده است، هرچند شایستگی آن آشکار نیست. اما وقتی پیامبر اسلام همان روز به آن دختر کوچک دخول میکند، واقعا دشوار است که این مسئله را بعنوان یک مسئله "نمادین" دید. این کار به درستی نمادی از چه چیزی بوده است؟

آیت الله منتظری:

شکی وجود ندارد که شرایط آب و هوایی روی رشد فیزیکی و روانی دختران تاثیر میگذارد و رشد آنها در آب و هوای گرمسیری بیشتر است.

دکتر علی سینا:

شما اشاره کرده بودید که این ازدواج یک ازدواج سمبلیک و نمادین بوده است، و گفتید که بر حسب عادت، یک مرد 53 ساله نمیتواند برای یک دختر 9 ساله احساسات جنسی داشته باشد" اما حال به قضیه از زاویه ای کاملاً متفاوت نگاه میکنید. من نگران هستم که نکند دختران 9 ساله در عربستان در واقع همان دختران 9 ساله باشند. مگر اینکه شما نظریه تکاملی بسیار پیشرفته ای را ارائه دهید که نشان دهد نژاد انسانها در 1400 سال پیش تابحال دچار جهش و تغییر ناگهانی شدید و شگرفی شده است، و آن روزها زنان در سن 9 سالگی به بلوغ میرسیدند، اما واقعیت همچنان باقی میماند که پیامبر دچار احساسات جنسی نسبت به یک دختر نابالغ بود و این خطا بود. برای اینکه مطمئن شویم که کودکان 9 ساله همیشه حتی زمان محمد نیز کودک بوده اند، تنها کافی است که به حدیث بعدی نگاه کنیم. در این حدیث عایشه توضیح میدهد که وقتی مادرش برای بردن او به خانه پیامبر آمد، وی در حال بازی با تاب بوده است.

سنن ابو داوود 31.4915 و 31.4916 , 31.4917

منقول است از عایشه:

پیامبر اسلام وقتی با من ازدواج کرد که من شش یا هفت ساله بودم. وقتی ما به مدینه آمدیم، چند زن آمدند، ام رومان وقتی من در حال تاب بازی بودم پیش من آمد، مرا بردند، آماده و آرایشم کردند، بعد مرا نزد پیامبر خدا بردند، و او وقتی من 9 ساله بودم با من جماع کرد. او مرا جلوی در نگه داشت و من از خنده در حال ترکیدن بودم.

عایشه همچنین با عروسکهایش بازی میکرده است.

صحیح بخاری 8.73.151

منقول است از عایشه:

من در حضور پیامبر با عروسکهایم بازی میکردم و دختر بچه های دیگر که دوستان من بودند نیز با من همبازی میشدند. وقتی پیامبر خدا به مکان بازی من وارد میشد آنها (دوستان عایشه) پنهان میشدند، اما پیامبر آنها را صدا میکرد تا بیایند و با من بازی کنند. (بازی با عروسک و تصاویر ممنوع است، اما برای عایشه مجاز بود زیرا در آن زمان وی هنوز دختر کوچکی بود، و هنوز به سن تکلیف نرسیده بود

(فاتح البری ج.13 ص.143) صحیح مسلم 8.3311

عایشه روایت کرده است که وقتی پیامبر با او ازدواج کرده وی 7 سال داشته، و وقتی به خانه پیامبر وارد شده است 9 سال داشته است، و عروسکهایش همراه وی بوده اند، و وقتی پیامبر اسلام فوت شد، وی 18 سال سن داشته است. قاعدتاً ممکن است شخصی بگوید اینکه عایشه همچنان با عروسکهایش بازی میکرده است نشان میدهد که به اندازه کافی بالغ نبوده است که در مورد مسائل جنسی چیزی بداند، دست کم از کسی که میتوانست پدر بزرگش باشد.

گفتگو با عايشه:

پيامبر در آخرين روزهاي زندگي در خانه عايشه به او مي گويد : اي عايشه ، چه ضرري مي داشت كه تو پيش از من ميمردي و من بر جنازه ات حاضر مي شدم ، كفنت مي كردم ، بر تو نماز مي خواندم و خاكت مي كردم .عايشه بي درنگ پاسخ داد و بعد هم به خانه من بر مي گشتي و با يكي از زنهايت هم خوابي مي كردي پيغمبر خنديد.

شبی پیامبر بر من وارد شد و گفت رانهای خود را عریان کن، و من هردو ران خود را عریان کدم، پیامبر چانه و سینه خود را روی رانهای من گذاشت.

سنن ابو داوود کتاب 1 شماره 0270

هرگاه پیامبر خدا میخواست مرا نوازش کند، به من میگفت که آزار به تن کنم، سپس او مرا نوازش میکرد.

صحیح بخاری پوشینه 1 کتاب 6 شماره 299

پیامبر گاهی فکر میکرد که بر من دخول کرده است، در حالی که در واقعیت اینکار را نکرده بود. صحیح

بخاری پوشینه 7 کتاب 71 شماره 660

هرگاه من آب منی خشک شده روی جامه رسول الله پیدا میکردم، آنرا با ناخنهایم میتراشیدم (تا پاک شود).

صحیح بخاری کتاب 2 شماره 572

آزار بدنی عایشه توسط محمد:

از عایشه روایت کرده است که محمد یک شب در حالی که فکر میکند عایشه خوابیده است از خانه خارج میشود، عایشه مخفیانه او را دنبال میکند، محمد بر میگردد و میبیند که عایشه دارد او را تعقیب میکند، محمد او را مجبور میکند که اعتراف کند او را دنبال میکرده است، زیرا اگر او دروغ بگوید اجنه و ارواح او را آگاه خواهند کرد. عایشه گفته است وقتی من اعتراف کردم که او را دنبال میکرده ام او به سینه من کوبید که این سبب درد من شد.

صحیح مسلم کتاب 4 شماره 2127

محمد بر زنانش، به اعتبار همسر پیامبر اسلام بودن، ممنوع کرد تا با مردان دیگر روبرو گردند. آنان می‌بایست حجاب رعایت کنند و در خانه بنشینند و پس از مرگ او با کسی دیگر ازدواج نکنند. و وقتی پیامبر اسلام مرد، وی ۱۸ سال سن داشته است.

 

نظرات  

 
-3 # 1390-01-31 18:55
خاک برسرتان شما باید ازط سنی های خاک بر سر باشید همانهایی که بچه بازی را مجاز می دانند و لواط را در کتابهایشان آزاد کرده اند اما صیغه سنت پیامبر را حرام می دانند شما پدر سگها بروید گئه تان را بخورید
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+5 # ee 1392-10-23 00:21
گوه نخور پیامبر کجا بود کون نشور ممد کس باز معروفه سوراخی
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-3 # شهروز پورعالی 1393-04-26 19:45
هر کس طرفدار حقیقت است بخواند
اولا آنطور که مشخص است نویسنده از منابع اهل سنت استفاده کرده و آنها را به راحتی می پذیرد.
ثانیا متن زیر را بخوانید تا بدانیم که نوشته بالا حقیقت دارد یا نه:
طبق نقل بزرگان اهل سنت، اسماء ده سال از عائشه بزرگتر بوده و در سال اول هجري بيست و هفت سال داشته است. همچنين در سال هفتاد و سه از دنيا رفته است؛ در حالي كه صد ساله بوده است.
اسماء در سال اول بعثت 14 ساله و 10 سال از عائشه بزرگتر بوده است . پس عائشه در سال اول بعثت 4 ساله و در سال 13 بعثت (سال عقد با رسول خدا) 17 ساله و در شوال سال دوم هجرت (سال ازدواج رسمي با پيامبر) 19 ساله بوده است.
از طرف ديگر: اسماء در سال 73 صد ساله بوده ، 100 منهاي 73 مساوي است با 27 . پس در سال اول هجرت، 27 سال داشته است.
اسماء از عائشه 10 سال بزرگتر بوده. 10 منهاي 27 مساوي است با 17 .
پس عائشه در سال اول هجرت 17 سال سن داشته است . پيش از اين ثابت كرديم كه پيامبر در شوال سال دوم هجري رسماً با عائشه ازدواج كرده است ؛ يعني عائشه در هنگام ازدواج با رسول خدا 19 سال داشته است.
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-5 # 1390-03-03 05:31
koskesh in kososhera chie neveshti madar jendeh madare omaro khodam begamomare khar ga
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-5 # 1390-03-04 18:40
...م تودهنه بیامبر اسلام
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
0 # 777 1392-06-10 13:50
تو گه خوردي اسلام دين مبيني است كه اراجيف راجع به آن اشتباه است
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+4 # حمید 1392-10-24 19:08
جد ابادت گه خورد کسکش تا پای حرف حساب میاد وسط فحش میدین نامرد بی غیرت ی عرب حرامزاده ای 1000سال پیش ی گوهی خورد تو چته سنگشوبه سینه میزنی در رابطه با عایشه خود بزرگان اسلامم توش موندن که محمد کسکش چطور تونست ی دختر7 ساله رو بگادهمشم دلیلای کس شعر میارن درود بر کورش وداریوش ویعقوب لیث ونادرو...کیرم تو کس خواهر هر چی عرب نامرداز پیغمبرش گرفته تا صدامش
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-2 # دوستدار پيامبر 1392-08-06 20:39
کوني درست صحبت کن
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-5 # میلاد 1392-12-09 19:11
...یرتودهن خودت همه فحش بلدن ازفحش دادنت معلومه صهیونیستی
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
0 # 1390-05-29 16:00
baba bikhiyal.... payambare Dgeeeeeeeee
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-3 # 777 1392-06-10 13:59
اي مسلمانان بدانيد اين ها همه تله براي از بين بردن اسلام است به اين اراجيف گوش نكنيد وبدانيد اينا همه اهل آتش اند و در آن رستگارند همان طور كه قرآن گفته بود
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-4 # 1391-01-19 09:00
دوستان من سنی هستم ولی این کار اهل تسنن نیست این کار وهابیت است شیعه و سنی همش چرته وقتی کتاب ما یکیه چرا بجون هم میفتیم تو مساجد اهل سنت این شعر هست.......................چراغ مسجد و محراب و منبر ...اببکر و عمر عثمان و حیدر..........
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
0 # کارایلان 1391-11-14 23:23
وهابیت اصلا وجود خارجی نداره
این حرفا از چرندیات شیعه های رافضیه که برای بدنام کردن پیامبر خدا و یارانش از هر دروغ و مغلطه و توطئه ای استفاده میکنن
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-3 # 777ق 1392-06-10 14:00
منم شيعه هستم و با تو موافقم
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-13 # 1391-04-04 07:47
سلام . دوستان عزیز . دختر های عرب در گذشته و حتی در زمان حال زود تر از سن عادی به بلوغ و رشد جنسی میرسند . لطفا گزافه نگید و توهین نکنید!
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+6 # 1391-07-21 12:23
na azizam dokhtar bachehaye arab mesle baghiye bacheha dokhtar bache hastand alaki kar kasife jenabe mohamad ra tojih nafarmayid!
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+10 # 1391-05-02 17:11
چرا نباید از اسلام انتقاد کرد
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-3 # 777 1392-06-10 13:51
اسلام مبين است
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-8 # 1391-06-26 07:16
تو غلط ميكني اين چرتو پرتارو مي نويسي خدا بزنه تو اون كمرت آشغال
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-8 # 1391-08-30 17:40
کاش وقتی گوه میخوری بدونی داری گوه کیو میخوری مادرجنده
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+10 # 1391-09-05 15:31
بدین وسیله اعلام میشود که هر گونه فحش و ناسزا در هر بخشی از این سایت نوشته شود مستقیما به حساب محمد بن عبدالله (پیامبر اسلام) و آل وی ریخته خواهد شد
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-8 # 1391-09-05 15:33
باز كردن اين مسائل كه هيچ راهى در اثبات به دليلش نيست چه فايده اى دارد؟ بيائيد همديگر را به عنوان هموطنانى با عقايد مختلف قبول كنيم، تمامى حرف هاى شما درست ولى آيا واقعاً عائشه تنها دختر ٩ ساله بود كه ازدواج كرد؟ عمه من در حدود ٨٥ سال پيش در همين سن ازدواج و ٧ پسر و ٢ دختر نتيجه اين ازدواج بوده، مادر خودم ٥٣ سال پيش در سن ١٤ سالگى ازدواج كرد، زياد سخت نگيريد
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-2 # 777 1392-06-10 13:53
اصلا بگيد محمد(ص) بد كي باور ميكنه اين مطالب اينجا اراجيفه
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+5 # 1391-09-05 16:17
خیلی جالبه! آدم نمیدونه حرفای این نوشته رو قبول کنه یا نظرات کسانی که نظر دادن! اگه اینایی که نظر دادن درست میگن که از لحن صحبتشون معلومه اسلام چطوری پرورششون داده! اگه حرفای نویسنده رو قبول کنیم که باید نتیجه بگیریم نظرات مال مسلمونای دو آتیشه هم هست!
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+2 # moni 1392-05-06 01:58
kamelan movafegham.
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-2 # 1391-10-15 11:22
به اون کسی میگم که میگفت چرا نباید از اسلام انتقاد کرد ،اخه در حدی نیستی که بتونی انتقاد کنی ،یعنی خودتو انقدر بزرگ میبینی،
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+1 # reza 1391-11-10 16:08
سیکدیر
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+5 # مورچه 1392-09-08 19:57
بحث سر بزرگی و کوچیکی نیست خدا با اون همه ستاره ادعای بزرگی نمیکنه ولی یه سروان با چند تا ستاره رو دوشش به کسی سلام نمیکنه ما بحثمون اینه که (بچه باز) پست ترین موجود دنیاست حتا اگه پیامبر باشه تو هم که سینه پر میکنی بد هم فحش میدی باید بگم (فحش بچه باد هوا ست کسه ننش غاره هراست)
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-1 # 1391-10-24 13:43
کسانی که به پیامبر فوش میدن انها از تخم پدرشون نیستن تمام امریکا وغرب دارن به اسلام روی میارن تو انگلیس بیشترین اسم محمد هست هالا مامیاییم به بهترین خلق خدا توهین میکنیم
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+1 # مهدی برزین 1391-10-26 15:15
آره حق با تو حزب اللهی مزدور است. انقدر صف طولانیه که نه سر داره و نه ته. تو مزدور حزب الله حتی بلد نیستی بنویسی, فحش است و نه فوش !
در ضمن راست میگی که انها از تخم باباشون نیستند چون کسانیکه در صف ایستاده اند حرامزادگانی بمانند تو هستند
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-3 # 777 1392-06-10 13:55
حرف نزن كه با فرقون ته چرخ زدي
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-2 # فاتل مدیر این سایت 1391-10-29 22:28
خارکسده حرام زاده تو در حد و اندازه هایی نیستی که نام مبارک حضرت محمو رو بخ زبون ولد زناییت بیاری. فکر کنم مادرتم با پدرت وقتی 5 سالش بود جماع کردن و تو ولدزنا رو به دنیا آوردن
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+1 # فاتل مدیر این سایت 1391-10-29 22:38
خارکسده چرا نظر رو نمیذاری تا همه بفهمن ولد زنایی. اینم بدون همون پغمبری که ازش بد میگی اگه زنده بود به جای اینکه تورو مجازات کنه برات دعا میکرد و با مهربونی باهات رفتار میکرد و هدایتت میکرد. آره ما افتخار میکنیم که پغمبرمون حضرت محمده. من در عمرم به هیچکس ناسزا نگفتم ولی وقتی مطالب سایت تو رو خوندم نتونستم خودمو کنترل کنم. امیدوارم خدا منو ببخشه و تو رو به راه راست هدایت کنه و ازت معذرت میخوام که بهت توهین کردم
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+4 # غنچه پور 1392-06-17 18:15
زکی
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+1 # ali 1391-11-27 00:15
اگه تعصب نداشتی میفهمیدی از اول تا اخر همه گهن
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-1 # ali 1391-11-27 00:16
ثقث
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
0 # جواد 1392-01-04 10:43
متا سفم برای کسانی که به نور عالم امکان رحمت للعا لمین چنین تهمت هایی پیش و پا افتاده ای می زنند مطالبی که نوشته شد هیچ اعتبار تاریخی نداره نه شیعه نه برادران اهل تسنن وهابیت را قبول ندارند ماهمه مسلمانیم چه سنی چه شیعه با هم برادریم با هم در قیامت محشور می شیم
و وهابیت از ما نیست
دوستان عزیز شیعه وسنی لطفا" شما همانند پیامبر گرامیان اسوه حسنه باشید درسته توهین بسیار زشتی به پیامبرمان کردند اما شما با نرمی و منطق پاسخ دهید اسلام و روش پیامبر اخلاق خوش ،رافت،مهربانی،گ ذشت،صبر،بردباری ،تقوی بوده
ان شا الله خدا تمامی ما رو هدایت کنه و توانایی شنخت و درک پیامبر مکرم اسلام را به همه ما بدهد ان شا االله.بعد از خواندن مطا لب بالا عشقم به پیامبرم بیشتر شد وفهمیدم چقدر مظلوم و بزرگوار بودن در تمام طول تاریخ
برای هدایت همه لطفا" صلواتی عنایت فر مایید.یادمون نره اسلام یعنی اخلاق،اخلاق،اخل اق
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-1 # بدبخت 1392-01-04 21:47
به بزرگان احترام بزارید وسعی کنید بقول حضرت علی قرزند زمان خویش باشیدواسه اتفاقای 1400 سال پیش خودتون رو آزار ندید، اروپایی ها دارن یه دنیای دیگه کشف میکنن ما اومدیم سر زن گرفتن یه شخص بزرک که حتما دلیلی برای خودش داشته دعوا میکنیم خاک بر سرمون
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-2 # جی کاتلر 1392-01-10 20:49
خیلی کوسکش هستی گیرم بیفتی تورو با اون ننه ی جنده تو تورو از کیر ننتو از کسش آویزون میکنم.دنبالتم به همین زودیا پیدات میکنم.
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+1 # mmm 1392-02-11 06:37
hala ba gfet too khiaboon bebinanet az kir dare mizanan hatta age ba fasele 1 metri azash bashi
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+7 # کیارش 1392-03-24 05:05
این هایی که این جا به هم توهین می کنند همانانی هستند که اگر روزی قدرت به دستشان بیفتد برای قبولاندن دین خودشان به مردم از هیچ جنایتی فرو گذار نمی کنند در هزاره ی سوم با گسترش دانش دیگر جایی برای خرافه و دین نیست
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+7 # سعید 1392-05-06 03:21
درود ب شرفت برادر. بسه هرچی از پدرانمون ب اسم دین سواری گرفتن...
بیاید انسان باشیم نه تسلیم . تسلیم کی ؟ تسلیم چی ؟ ی مشت چرندیات ؟
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+6 # سعید 1392-05-06 03:19
میدونم سختت میاد ک بخای بعد ی عمر باور کنی ک ی مشت چرندیات تحویلت دادن نمیخای قبول کنی
حقم داری نمیتونی .ولی بدون ک منم اولش مث تو بودم ولی واقعیته دیگ... کاریش نمیشه کرد
سختت میاد نه ؟ نمیدونی همین امام حسین امام علی تون توی لشگر کشی ب ایران چی ب سر اجدادمون اوردن نمیدونی ک قضیه عاشورا ی قضیه کاملا سیاسیه و برچسب دین روش زدن نمیتونی قبول کنی این همه سال ب اسم دین ازت سواری گرفتن فکرتو ازت گرفتن اادی بیانتو حقوق زنهارو... ولی یه روزی ب این نتیجه میرسی. منم اولش مث تو بودم زیاد درگیر نشو یابش فک نکن یا اینکه تعصبو بذا کنار
ببین چقد از دینو تحویلت دادن و چقدشو میشه گفت درسته ... تحقیق ککن متعصب نباش
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+4 # مریم 1392-05-15 12:32
حضرت محمد چه حالی میکرده کاش منم موقعیت او را داشتم
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-1 # ساسان 1392-06-28 03:54
اینها همش دروغه کسانی که این حرف ها می نویسند با اسلام مخالفند اگر کسی دنبال حقیقت باشه میره از کارشناسان سوال میکنه نه اینکه بدون هیچ علم و مدرکی در سایتها این حرف ها بگوید ان شاءالله خداوند ما را هدایت کند و ظهور مولایمان مهدی عج رابرساند
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-1 # MHA 1392-07-15 22:20
قابل توجه تمام دروغ گویان
بر طبق کتاب دکتر ذهبی عایشه در هنگام ازدواج با پیامبر بیوه بوده و از قبل شوهر داشته است
واقعا که
ولعن الله الالقوم ظالمین
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+2 # کاوه 1392-10-01 05:46
یارو ماله کشی کرده گندش در نیاد. تو یه کم فکر کن بابا
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-3 # کیو تی 1392-08-16 10:58
دنیا برای پنج تن خلق شده گردش زمین به دست اوناست این حرفارو میزنی مواظب خراب شدن زمین روسرت باش گوووووووووه زیادیم نخور خفه شو
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-2 # لیلی 1392-09-03 13:09
همه اونایی که به هر عنوان عقده دلشونو اینجوری و اینجور جاها خالی میکنن یه روز منتظر پاسخ باشن. تهمت زدن خیلی پستی میخواد. نمیگم تو اسلام گناه کبیره است، شاید همه مسلمان نباشن اینجا، اما میگم ایرانی، آریایی، نجیب، خجالت بکش از زبان آوردن این توهینا، تهمت ها! اگر دین نداریم لااقل آزاده باشیم! از من و شمای ا ی ر ا ن ی بعیده!
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-3 # مسلمان 1392-09-13 23:21
سلام.اولندش این نوشته ها مال یه عده ادم بی پدر ومادر و کافره.دومندش فهش به کسی که به پیغمبر(ص) توهین میکنه حقه.بعدشم این اشغالا ادم نیستن که یه عده حرومزادۀ اسرائیلی یا اهل جاهلیتن که این اراجیف رو سرهم میکنن و فکر میکنن ما شیعه هارو میتونن از راه بدر کنن.اما کثافتا کور خوندین رهبر ما اقای خامنه ایه و دین ما اسلامه اگر اقا ندای کوچکی به ما بده یکدست ویکرنگ میشیم و از زمین محوتون میکنیم.
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-5 # مسلمان 1392-09-13 23:22
خدایا امام زمانمام را برسان و این بی دینهای زنازاده را از روی زمین و زمان محو گردان...
آمین یاربّ العالمین
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-2 # م م م 1392-09-13 23:23
توف به صورت و سیرت کثیفون...
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-3 # امید 1392-09-16 14:17
با این مزخرفات و اراجیف چیزی از مقام والا و آسمانی پیامبر کم نمیشه جز اینکه خودتو مستحق عذاب الهی میکنی
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-3 # بچه شیر 1392-09-22 05:35
کس کش این اراجیف را نگو آدم شرمش میشه و عذاب وجدان می گیره
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+5 # کاوه 1392-10-01 05:51
حقا که کورکورانه همه چیو میپذیرین. این آقا دلیل و مدرک آورده که عایشه اینطور شده. شمام اگه منطقی هستین دلیل و مدرک بیارین در جوابش. دیگه چرت و پرت گفتن و فحاشی نداره که.
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-1 # یه مسلمان 1392-10-06 13:25
همه این سایت ها رو منافقین و کافران درست میکنند که علیه اسلام شایعه پراکنی کنند به حرف اونها گوش نکنید .این سایتو یه وهابی داره اداره میکنه
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+6 # ایرانی 1392-10-09 08:28
این بی ادبی ها ناشی از بی کفایتی محمد و دینشه. این دین اگه دین بود اول فرهنگ درست حسابی به پیروانش می آموخت.
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
0 # داریوش 1392-10-14 18:13
کس شر میگی همش اشتباه
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
0 # دوست شما 1392-11-03 14:17
ببینید دوستان بیاید منطقی باشیم اولا که دخترا واقها در سنین زود تری در کشور های گرمسیری بالغ میشوند و اینکه دختر 9 ساله بالغ خیلی زیاد داریم خود من در سن 9 سالگی بالغ شدم مگه چشه بعدشم مهمه که دختر چند سالش باشه حتما بالغ بوده و همین به نظر من کافیه و صحت منابع شما هم تا حدی معلوم نیست
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
0 # حمید 1392-11-18 22:41
کی حاضره تو اوج جونی در سن 18 سالگی با یه زن 40 ساله ازدواج کنه . تمام اعمال پیامبر برای پیشبرد اسلام بوده . عایشه که اکثر حرفاش دروغ بوده و ثابت شده . در اعجاز اسلام همین بس که یک قوم سوسمار خور عقب مانده بدون تجهیزات جنگی و آموزشهای لازم با 20 هزار نفر لشکر ایران که ید طولایی در مبارزه داشتند و 120 هزار نفر بودند را شکست دادند و در نیم قرن نیمی از دنیای شناخته شده را تصرف کردند و معجزات بیشمار که شما قدرت درک آن را ندارید.
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
0 # حمید 1392-11-18 23:11
. بر اساس تاریخ‌نگاری ابن خلکان، عایشه هنگام عقد ۹ سال سن و هنگام عروسی ۱۲ سال سن داشت. این گزارش توسط هشام بن عروه بوده که ابن سعد آن را ثبت کرده است. داستان‌هایی وجود دارد که عایشه بعد آغاز زندگی با محمد با دوستانِ دخترش و عروسکانش بازی می‌کرد. عصما افسردین می‌گوید که ازدواج با بچه‌ها کار غیرعرفی در آن زمان در شبه جزیره عربستان و دیگر مکان‌ها نبوده و این یک نوع قرارداد بین خانواده‌های برجسته برای اهداف سیاسی بوده است. چراکه عایشه دختر ابوبکر، یکی از صحابه نزدیک و معتمد محمد از زمان آغاز پیامبری‌اش بوده است. این وصلت دستاوردهای سیاسی مهمی برای محمد داشت.[۴]
به عقیده دنیس اسپیلبرگ کم‌سن جلوه دادن عایشه هنگام ازدواج در منابع برای تاکید بر باکره بودن وی صورت گرفته‌است. زیرا این باکره بودن دارای اهمیت زیادی برای حکومت خلفای عباسی بوده تا به وسیله آن مقام عایشه را بالابرده و تاییدی برای نقطه‌نظرشان در قضیه جانشینی محمد باشد.[۵]
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-1 # m 1392-11-30 09:36
من کاری با محمد ابوبکر بقیقه ندارم ابوبکر کس کش دخترشو داده محمدم فشاری داده پیرمرد تموم شد رفت پی کارش .فقط میمونه این وسط برادری با اهل سنت شما که این کس شعرا رو میگین دارین برا منافع خودتون حضرت زهرا وعلی رو که این همه سختی کشیدن دوست برادر اون کس کشا که پهلو شو شکستن قرار میدن کاری به بقیه ندارم علی مرد بود اول اسم شیعه علی رو از رو خودتون بردارید بعد با هر کس کشی برادر بشید خاک تو سرتوت
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+2 # علی 1392-12-14 00:43
بنده هم اسمم علی هست ، من که انتخاب نکردم بابام گذاشته .
این بنده خدا یک سری حرف زده ، مودبانه . حال یک سری دارن میان فحش میدن ، اونایی که فحش میدین آیا حاضرید دختر یا خواهر 9 ساله نه 13 ساله خودتون رو بدید یک مرد 50 سال به بالا ؟ تصور اینکه در بستر زفاف چی به سر اون میاد تنتون رو نمیلرزونه ؟اصلا یارو پیامبر خدا نه خود جبرئیل .
اگه جواب اره هست که هیچ شما فکر کنید اصلا حرفهای این اقا رو ندیدید.
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+1 # داريوش 1392-12-14 18:02
بر پدر و مادر همه ى وهابيون لعنت ٠ مازوخيسم هاى كثيف
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-1 # محمد 1393-01-10 03:26
گوه نخور پدر سگ تو کی هستی که داری از پیامبر انتقاد میکنی؟
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
0 # ایمان 1393-01-11 19:17
شما یک مشت کثافتید..براتون متاسفم..حضرت محمد (ص)پاکترین انسان و بنده ی خالص خدا بود.درود خداوند بر ایشان و خاندان پاک و مطهرش
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-1 # یاور محمد 1393-01-11 19:20
لعنت خدا بر دشمنان حضرت محمد(ص)و ال محمد
توب تانک فشفشه وهابی کس کسه
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-1 # قاطی 1393-01-14 10:16
عوضی های اشغال نفرین خدا بر شما اصلا ازدواج ایشه و پیاور به شماچه؟؟؟
خودتون از کس خوردنتون بگید ؟؟
گه لوله ها
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-2 # رضا 1393-01-20 11:07
پيامبر اسلام با دين الهي كه آورد . عربهاي جاهل و بدترين انسانها رو به بهترين انسانها تبديل كرد . اين حكومتي كه الان در ايران هست نه اسلاميه و نه انساني . رفتار ناشايستي كه در ايران ميشه . رو به پاي اسلام نگذاريد .
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-2 # چ 1393-01-23 08:38
خاک بر سرت با این اراجیفی که نوشتی
احمق یشعور
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-2 # م 1393-03-30 08:25
بدبختا این سایته انقلابه ؟ شما که بدتر از رژیمین که از هر مطلبی به نفع خودتون سو استفاده میکنید,,مردم نمیخوان یه عده بدتر بیان رأس کشور باز
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-3 # بشار اسد 1393-04-07 20:34
مرگ بر سلفی ها و وهابیت نجس. وهابیت سگ باز نجس حروم
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+4 # احسان 1393-04-22 19:05
چرا فحش میدید عزیزان حرف مستند رو اگر قبو ل نداری بروید تا اخوند ماله کش براتون توضیح بده
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-5 # مم 1393-05-19 14:23
بيناموس بيشرف که اينارو نوشتي خدا بکشت اينشالله ..توهين به عرب توهين به حضرت محمده همه ما از عربيم......اين بيناموسي که نوشته و فش ميده و حرف کس ميزنه ميخواد بين همه دشمني ايجاد کنه
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 

افزودن نظر


نظرسنجی

بنظر شما کدامیک از این نفرات جنایتکارترند؟